Europas historie

Google
Web www.europas-historie.net

- De fem nyeste kapitlene:
- Jean-Jacques Rousseau: "Diskurs om Ulikhetens Opprinnelse"
- Jean-Jacques Rousseau: "Om Samfunnspakten"
- Niccolo Machiavelli: "Fyrsten"
- Dødsstraff i Tyskland 1600-1987
- Adelsfeider i Franken rundt år 1500


Om www.europas-historie.net
Blogg

Fortell andre om dette nettstedet:


- Oversatte klassikere
- Jean-Jacques Rousseau: "Diskurs om Ulikhetens Opprinnelse"
- Niccolo Machiavelli: "Fyrsten"
- Jean-Jacques Rousseau: "Om Samfunnspakten"


- De europeiske kolonirikene
- Columbus og Det Spanske Imperiet
- Aztekernes storhetstid
- Den Gamle Verdens sykdommer i Den Nye Verden
- Utveksling av dyr og planter mellom de to verdener
- Aztekernes beretning om Cortes' erobring av Mexico


- Storbritannias Historie
- Romersk Britannia: Erobringen
- Romersk Britannia: Sammenbruddet
- Britannias historie 400-600
- Bedes engelske Historie
- Status og makt i årene 450-750
- Landsbygdas bosetning og økonomi, 600-1050 - Vesteuropeisk handel og byene 600-1000
- Mercias storhetstid
- England og vikingene, 800-900
- Danelagen - Erobring og kirkehistorie
- Kong Knut av England, Danmark og Norge
- Mot 1066 - Den politiske situasjonen og Danelagen
- Normannerne erobrer England
- London i Fortid og Nåtid
- Manchester og Den Industrielle Revolusjonen
- Engelsk politisk historie, 1900-1939
- Statsfinansene, krig og økonomi 1688-1783
- Industri og Imperium, 1750-1914
- Industri og Imperium, 1914-2000

- Nederlands historie:
- Forspill til Opprør.
- Opprør og Frihetskamp.

- Spanias historie:
- Isabella og Ferdinand.
- Sølvet i Potosi.
- Sølvet i Sevilla.
- Keiser Karl V i Spania.
- Spanias Europapolitikk 1490-1560.
- Imperiet og Finansene 1490-1576.
- Filip II's Utenrikspolitikk 1556-98.
- Nedgangstider, 1596-1640.
- Sammenbrudd, 1640-1715.
- Inkvisisjonen og de Vantro.


Oversiktsartikler:
Europas Historie 1000-1750:

- Den Føydale Revolusjonen
- Middelalderen
- Middelalderens Fattiglov
- Dannelsen av et Forfølgelsessamfunn
- Italia, 1000-1600.
- Spania fram til 1500.
- Det Spanske Imperiet 1500-1750.
- Nederland, på 15-1600-tallet.
- England, 500-1087.
- England, 1087-1330.
- England, 1330-1500
- Oversikt: Englands Historie 1509-1603
- Oversikt: Englands Historie 1603-1688
- Oversikt: Englands Historie 1688-1760
- Oversikt: Englands Historie 1760-1837
- Oversikt: Englands historie 1837-1914
- London: Arkitektur og Bygninger
- Det gamle Regimet i Frankrike.
- Tysk Historie fram til 1500.
- Stockholm og Sosialdemokratiet

- Tysk historie 1500-1990:

- Tysk historie 1500-1815:
- Det Hellige Imperiet.
- Sør-Tyskland rundt år 1500.
- Boka kommer
- Martin Luther - 1520.
- Riksbyene og Reformasjonen.
- Reformasjonen i Memmingen.
- Den Tyske Bondekrigen.
- Bondekrigen i 1525 og Friheten.
- De Frie Kommunene.
- Fyrstene og Reformasjonen.
- Keiserne og Fuggerne.
- Den Tyske Hansaens Nedgang.
- Jordbrukskonjunkturene 1500-1800.
- Befolkning og Økonomi 1450-1630.
- Befolkning og Økonomi 1630-1800.
- Adelsfeider i Franken rundt år 1500
- Hohenlohe 1500-1700.
- Fyrster og Stender.
- Politikk i Bayern.
- Politikk i Saksen.
- Autoritet i Øvre Østerrike.
- Trettiårskrigen og Krigskunsten.
- Kriger og Allianser 1648-1715.
- Kriger og Allianser 1714-1756.
- Kriger og Sammenbrudd 1756-1806.
- Heimbyene, Laugene og Staten.
- Den Copernikanske Revolusjon.
- Perspektiv på reformasjonen.
- Den nye Disiplinen.
- Fra Brandenburg til Preussen.
- Pietismen i Preussen I.
- Pietismen i Preussen II.
- Det Prøyssiske Styresettet I.
- Det Prøyssiske Styresettet II.
- Den Prøyssiske Militærstaten.
- Junkerne og Bøndene.
- Bøndene i Preussen 1760-1811.
- Bonden fra Paria til Patriot
- Junkernes Politikk.
- Reformer i Østerrike 1740-90.
- Notater om Bøhmen og Ungarn.
- Leibniz' filosofi.
- Opplysningstidas Offentlighet.
- Kants erkjennelsesteori I
- Kants erkjennelsesteori II
- Hamann, Kant, Sturm und Drang.
- Kants etikk.
- Mottakelsen av Kants filosofi.
- Kants filosofi blir anerkjent.
- Fichte.
- Fichte: Anerkjennelse og rett.
- Herders filosofi.
- Kants politiske filosofi.
- Wilhelm von Humboldt.
- Schiller og estetikken.
- Hegel og "Åndens fenomenologi"
- Hegel: Anerkjennelsens Etikk
- Referat av Hegels Fenomenologi.
- Hegels politiske filosofi
- Napoleon i Tyskland.

- Tysk historie 1815-1990:
- Oversikt tysk historie 1815-1848.
- Oversikt tysk historie 1848-1866.
- Oversikt tysk historie 1866-1890.
- Oversikt tysk historie 1890-1918.
- Det Tyske Keiserrikets Nye Historie
- Tysk Industri 1850-1914
- Verkstedet til Werner Siemens
- Industri og Vitenskap 1850-1914
- Industrialisering og Kvinners Arbeid
- Tysk Histories Egenart 1848-1914
- Staten og Velferden, 1870-1930
- Sosialismen i Tyskland
- Karl Kautsky og Sosialdemokratiet
- Bernsteins revisjon av Marxismen
- Rosa Luxemburg og Revolusjonen
- Utenrikspolitiske Spørsmål 1871-1905
- Utenrikspolitiske Spørsmål 1900-1914
- Tyskerne og Militærvesenet 1807-1871
- Tyskerne og Militærvesenet 1871-2000
- Schlieffenplanen - myte eller virkelighet?
- Myten om "Ånden fra 1914"
- Den Første Verdenskrig
- Bitre Sår: Tyske krigsoffer 1914-39
- Freden i Versailles
- Den Tyske Revolusjonen 1918-1919
- Ruhrkrisen 1923-1924
- Den Tyske Inflasjonen 1914-1923
- Oversikt tysk historie 1918-1933.
- Tysk storindustri i Mellomkrigstida
- Tysk Økonomi 1924-1936
- Hitlers Velgere
- Heinrich Brüning og Katastrofen
- Hitlers vei til Makten
- Hitlers innenrikspolitikk 1933-1939
- Veien til krigen 1933-1939
- Utenrikspolitikk og Krigen 1933-45
- Motstand i Tyskland 1933-1945
- Den Andre Verdenskrig
- Industriell mobilisering 1940-1945
- Østfronten: Til våren 1943
- Østfronten: Fra Kursk til Berlin
- Propaganda 1939-1945
- Det Nazistiske Imperiet
- Den Rasistiske Staten.
- Holocaust
- Sivilbefolkninga og krigen 1939-45
- 1945 - Nederlaget
- Dødsstraff i Tyskland 1600-1987
- Befolkning og Økonomi 1800-1990A
- Befolkning og Økonomi 1800-1990B
- Befolkning og Økonomi 1800-1990C


© Copyright: Tor Førde: Dette arbeidet blir gjort av Tor Førde.
WWW.EUROPAS-HISTORIE.NET TOR FØRDE
har fått organisasjonsnummer 988014850 i Brønnøysundregistrene.