Det spanske sølvet og gullet.

Første del

Oversikt over alle tekstene på europas-historie.net

Skrevet av Tor Førde.

Viktigste kilde for dette kapitlet er Pierre Vilars klassiske verk: "A history of Gold and Money. 1450 to 1920." Alle statistiske oversikter som blir gjengitt her er hentet fra dette verket.

Blogg
Atom-XML

Innholdsoversikt.

  1. Innledning.
  2. Gull i Karibien.
  3. Videre til Sør-Amerika.
  4. Kvikksølv amalgam.
  5. Potosi.
  6. Kvikksølvgruvene i Huancavelica.
  7. Transporten av sølvet.


Innledning.

Vi skal følge strømmen av edelmetall fra Amerika, fra dens kilder, fram til Sevilla, der kongen skulle ha ei avgift på 20% av edelmetallet, og se hvordan denne strømmen virket der. Og videre undersøker vi hvordan edelmetallet ble fraktet av Fuggerne og genoveserne videre inn i Europa, og hvordan edelmetallet ble brukt i Europa, og hvilke virkninger det hadde der. Vi begrenser oss til å følge denne strømmen av edelmetall i Spanias tid som stormakt, altså fra 1500 til 1640.

Vi begynner med å se hvor mye edelmetall det var tale om på 1500 tallet. Vi ser både på vekta av metallet, og på verdien av det oppgitt i peso. Pesoen var stabil utover på 1500 tallet.

Årstall Kilo gull. Kilo sølv.Verdi i pesos.
1503-1510 4.965 0 1,18 mill
1511-1520 9.153 0 2,18 mill
1521-1530 4.889 148 1,17 mill
1531-1540 14.466 85.193 5,58 mill
1541-1550 24.957 177.573 10,46 mill
1551-1560 42.620 303.121 17,86 mill
1561-1570 11.530 942.858 25,34 mill
1571-1580 9.429 1.118.592 29,15 mill
1581-1590 12.101 2.103.027 53,20 mill
1591-1600 19.451 2.707.626 69,60 mill

Gullet var pr gram verdt 10 til 12 ganger så mye som sølvet. Dette betyr at det var omkring 1560 at sølvet fra Amerika ble av større verdi enn gullet. Man kan si at sølvimporten kom i to bølger. Den første nådde toppen omkring år 1600, deretter avtok importen av sølv til omkring år 1660, da lite sølv ble sendt fra Amerika til Spania. Men ut på 1700 tallet økte sølvutvinninga sterkt, og produksjonen kom til å bli større enn den hadde vært rundt år 1600. I denne andre bølgen kom det meste av sølvet fra Mexico.

Gull i Karibien.

Columbus var ikke bare ute etter sjøveien til India; han lette også etter gull. Og han fant gull, først på de karibiske øyene. Gullet her ble utbyttet i årene 1494-1525. I løpet av de to-tre første årene ble det gullet som allerede eksisterte blant indianerne tatt fra dem. Deretter ble gull utvunnet fra sanden. Dette ble gjort gjennom tvangsarbeid. Indianerbefolkninga som ble tvunget til dette arbeidet hadde ikke mulighet til å produsere mat mens de drev med gullvasking, og siden spanjolene ikke ordnet mat til dem døde indianerne raskt av sult, om ikke av sykdommer. Først ble befolkninga på Santo Domingo utryddet, deretter befolkninga på Puerto Rico og så befolkninga på Cuba. Bartolome de La Casas anslo at det levde 1.100.000 mennesker på Santo Domingo i 1492, og bare 10.000 var i live i 1530. 600.000 innbyggere på Cuba ble redusert til 270 husholdninger i 1570.

På Hispanola begynte utvinninga av gull i 1494, og nådde toppen i 1510, og var over fem år senere. I Puerto Rica nådde den toppen mellom 1511 og 1515, og falt raskt til ingenting. På Cuba begynte utvinninga i 1511, men i 1516 begynte spanjolene å forlate øya på vei til Mexico, og i 1525 var det knapt noen innbyggere igjen på Cuba. På Jamaica ble det funnet gull i 1518, men da var øya omtrent avfolket fordi befolkninga var sendt på tvangsarbeid til andre øyer.


Lenker:
Til neste del av denne teksten
Oversikt over alle tekstene på europas-historie.net


Kilde for dette kapitlet er Pierre Vilars klassiske verk: "A history of Gold and Money. 1450 to 1920."


Dette er skrevet av Tor Førde.
Det inngår i et arbeid om Europas historie. 15. april 2001.