Her er noen linker til informasjon om Renessansen i Italia:


Denne er fin å begynne med.

Men Jacob Burckhardts bok om renessansen i Italia er mye større!

Noen orginaldokumenter om/fra renessansen.


Og to utstillinger på Sunsite ved universitetet i Nord Carolina:

Den ene er fra Vatikanet.

Og den andre om renessansens malere. Den er storslagen!


Vi tar også med to fine steder som har mye interessant stoff om Galileo Galilei:

Det første Galileo stedet er laget av studenter ved Rice universitetet, og bør være interessant for alle skoler.

Noen skrifter med tilknytning til Galileo.


Også viktige dikter levde i Italia under renessansen.

Dante utviklet det italienske skriftspråket med utgangspunkt i dialekter som ble talt i Toscana.

Og også på books.mirror.org finner du Dante.


Giovanni Boccaccio (1313-1375) er også en ganske kjent dikter.

Mest kjent er han for å ha skrevet Decameronen.


En annen kjent forfatter var Petrarca.